Available courses

Copy Test Course 1

Koorsadan waxaa lagu baranayaa Musdalah al-hadiith, fahanka axaadiithta kee saxiix ah, Hasan, daciif iyi wixii la mid ah 

Koorsadan waxaad ku baranaysaa: 

1. Masaadirta (ilaha) tafsiirka

2. duruqda (qaababka) quraanka loo fasiro

3. Qaabka loola tacaamulo khilaafaadka mufasiriinta


Koorsadan waxaa lagu baranayaa Tafsiirka Quranka Kariimka 30 kiisa jus. waxaad sifiican u barandoontaa:

1. suuradaha makiga ah iyo kuwa madaniga ahba

2. sababu nuzuulka quranka

3. fahanka macnaha aayadaha quraanka

4. axkaamta ayaadaha quraanka

Folder 3 summary

FIQH 3 الفقه الميسر 

USULU FIQH أصول الفقه 

Some text here....